„Децата и Джаза“ концерт 05.10.2022 г., сряда, 17.00 ч., Пеещи фонтани