Светлина Койчева – вокален педагог

Светлина Койчева
Вокален педагог – поп и джаз пеене

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

  • През 2010 завършва СОУ “Свети Патриарх Евтимий”, гр. Пловдив.
  • От 2011 г. пее в дамска вокална група „Compact Voices“. Изнася концерти в цялата страна.
  • През 2012 специализира Поп и джаз изпълнителско изкуство в консерватория „ Джузепе Тартини‘‘,  гр. Триест, Италия.
  • През 2014 г. завършва Поп и Джаз  изпълнителско изкуство, БАКАЛАВЪР в АМТИИ, гр. Пловдив.
  • През 2015 завършва Педагогика на обучението по музика, МАГИСТЪР в АМТИИ, гр. Пловдив.
  • През 2015 завършва Арт Мениджмънт, МАГИСТЪР в АМТИИ, гр. Пловдив.
  • През 2020 защитава образователна и научна степен ДОКТОР в област на висше образование  1. Педагогически науки; професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по…; докторска програма Методика на обучението по музика в Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив.
  • Вокален изпълнител  (soul, pop, jazz)